12-11-2012

ประกาศแก้ไข ขนาดโปสเตอร์ ใหม่

ประกาศ !!!!! ขอเปลี่ยนแปลงขนาดโปสเตอร์  ขนาดโปสเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็น ขนาด 100 cm x 100 cm    click download

Read more

05-01-2018

ตอบรับการส่งบทความเพื่อเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

ตอบรับการส่งบทความเพื่อเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)     ***หมายเหตุ*** ให้ผู้ที่ต้องการแบบตอบรับดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ตามที่เอกสารที่แนบ แล้วทำการค้นหา (Ctrl+f) ชื่อของต้น สำหรับปริ้นแบบตอบรับ ปล. ชื่อที่ระบุในหนังสือตอบรับ จะเป็นชื่อคนแรกในทีม และจะเป็นเฉพาะชื่อเจ้าของผลงานจริงๆ ไม่ใช้ชื่อผู้ที่เป็นคนส่งผลงาน เรียนมาเพื่อโปรดทราบ   {pdf=http://www.qa.rmuti.ac.th/documentKM11/หนังสือตอบรับส่งบทความ KM.pdf|1200|auto}

Read more
Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0

12-11-2012

Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

05-01-2018

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่เข้าร่วมประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง  รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0"  โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11   {pdf=http://www.qa.rmuti.ac.th/documentKM11/ประกาศรายชื่อผลงาน KM.pdf|1200|auto}

Read more
ขยายเวลาการส่งผลงาน

12-11-2012

ขยายเวลาการส่งผลงาน

ขยายเวลา การส่งผลงานประกวด โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงาน ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Read more

การเข้าร่วมงานและการส่งผลงาน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทาง ระบบส่งผลงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560