12-11-2012

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับรางวัล

ประกาศ !!!!! รายชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับรางวัล "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบนเวที ภาคบรรยาย" คลิกที่นี่  

Read more

05-01-2018

หนังสือตอบรับการส่งบทความเพื่อเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

หนังสือตอบรับการส่งบทความเพื่อเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)     ***หมายเหตุ*** ให้ผู้ที่ต้องการแบบตอบรับดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF ตามที่เอกสารที่แนบ แล้วทำการค้นหา (Ctrl+f) ชื่อของต้น สำหรับปริ้นแบบตอบรับ ปล. ชื่อที่ระบุในหนังสือตอบรับ จะเป็นชื่อคนแรกในทีม และจะเป็นเฉพาะชื่อเจ้าของผลงานจริงๆ ไม่ใช้ชื่อผู้ที่เป็นคนส่งผลงาน เรียนมาเพื่อโปรดทราบ   {pdf=http://www.qa.rmuti.ac.th/documentKM11/หนังสือตอบรับส่งบทความKM11.pdf|1200|auto}   เอกสารแนบท้าย {pdf=http://www.qa.rmuti.ac.th/documentKM11/ประกาศรายชื่อผลงานKM11.pdf|1200|auto}

Read more

12-11-2012

ประกาศแก้ไข ขนาดโปสเตอร์ ใหม่

ประกาศ !!!!! ขอเปลี่ยนแปลงขนาดโปสเตอร์  ขนาดโปสเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็น ขนาด 100 cm x 100 cm    click download

Read more

12-11-2012

ประกาศแจ้งผลการจำนวนการส่งโปสเตอร์

ประกาศ !!!!! แจ้งสถานะการส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี   ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 17.40 น.   สถานะการส่งผลงานโปสเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์   สถานะการส่งผลงานโปสเตอร์สำหรับ นักศึกษา และ  ส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี   อย่างช้าภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  click ส่งผลงาน ที่นี่ *** หมายเหตุ*** การส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงานให้ตั้งชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ โดยระบุรหัสของผลงาน เช่น 085-การประชุมผ่านระบบออนไลน์   กรณีไม่สามารถส่งผลงานทางระบบ ซึ่งอาจเกิดจากการขัดข้องประการใด สามารถส่งทาง Email : qa@rmuti.ac.th    รหัสผลงานสามารถดูได้จาก ไฟล์แนบประกาศ ที่นี่

Read more
Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0

12-11-2012

Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

05-01-2018

ประกาศรายชื่อผลงาน ที่เข้าร่วมประกวด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง  รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0"  โครงการ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11   {pdf=http://www.qa.rmuti.ac.th/documentKM11/ประกาศรายชื่อผลงานKM11.pdf|1200|auto}

Read more
ขยายเวลาการส่งผลงาน

12-11-2012

ขยายเวลาการส่งผลงาน

ขยายเวลา การส่งผลงานประกวด โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส่งไฟล์โปสเตอร์ผลงาน ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Read more

การเข้าร่วมงานและการส่งผลงาน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทาง ระบบส่งผลงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

สัญญาณถ่ายทอดสด